Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
伺服器例行維護
每週三上午8:30至12:00

Call Center (02)2722-3830
email : gmxso@hotmail.com
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
 
 
名次 軍銜 角色名 擊殺 犧牲
   1 K!mCh! 2,252,676 835,634   
   2 多情自古夢相隋° 292,116 42,276   
   3 鞋底有沒有沙? 427,158 32,434   
   4 火屎 1,352,558 65,082   
   5 超渡 1,474 167   
   6 "冷风殇。 163,347 23,820   
   7 ~L~ 681,727 30,065   
   8 撲撲豬、 403,097 26,298   
   9 _传说中的神話、 646,629 35,329   
   10 °都敏俊、 201,662 12,808   
注:擊殺/犧牲只能在團隊複生和個人複生計算
 
 
 
 
   
 
 
 
 
名次   軍銜  角色名一共擊殺
  1   Bai_bai 在前10名次之內 15 星期19,522   
  2    K!mCh! 16,297   
  3    白 4,620   
  4    MeLoDy_昕 在前10名次之內 4 星期3,805   
  5    我愛大咪咪 2,903   
  6    "泠风殇。 2,755   
  7    〝咿唏〆 在前10名次之內 4 星期2,676   
  8    劍女人 2,477   
  9    s.Empler_凤龍 2,406   
  10    夏日乂晚風 2,406   
每星期一更新數據
 
 
 
 
名次   軍銜  角色名一共擊殺
  1   Bai_bai 在前10名次之內 12 星期20,384   
  2    K!mCh! 16,234   
  3    願醉也不讓妳流淚 6,206   
  4    玥 5,133   
  5    `蒔荋晴蕅塦雨.# 4,625   
  6    千語兮 4,102   
  7    淚無霜、 在前10名次之內 4 星期3,369   
  8    MeLoDy_昕 3,333   
  9    丿Aas_丶賊賊〃 3,301   
  10    林帥哥 3,256   
每星期一更新數據
 
 
 


Copyright?2012 Winner Online Co, Ltd. All rights Reserved
11011台北市信義區信義路5段5號5F-18 (台北世貿一館)

::Close::

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player